Brecht/Sint-Job in't Goor

Vera Walraven

Kinderen vanaf 6 tem ouderen met een normale begaafdheid

Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD) - angst- en stemmingsstoornissen -  burnout -  integratieve therapie -  ACT -  therapie met assistentie van dieren - diagnostiek

Tel 0476-22 00 57

vwalraven@telenet.be

www.vlinderpad.be

Erkenning: 682109118